DM PhD Students

Aditya Anupam

Katherine Bennett

Keria Blunt

Brooke Bosley

Blaire Bosley

Pooja Casula

Colin Freeman

Manoj Deshpande

Rachel Donley

Patrick Fiorilli

Terra Gasque

Jordan Graves

Shubhangi Gupta

Sylvia Janicki

Amber G. Johnson

Sandjar Kozubaev

Atefeh Mahdavi

Sara Milkes Espinosa

Jisu Park

Brandy Pettijohn

Daniel Phelps

Allie Riggs

Fernando Rochaix

Jihan Sherman

Pedro Silva

Colin Stricklin

Erin Truesdell

Mohsin Yousufi

Yuchen Zhao

DM MS Students

Emma Culver

Sarah Churchman

Jennifer Craton

Deborah Cho

Huafeng Fan

Gwendolyn Hostetter

Natalie Huertas

Jade Gao

Yiyun Jia

Nirui Kang

Eun Lim Kim

Jiachen Li

Xuanhao Li

Sanjeev Nayak

Jui Patel

Luowen Qiao

Michelle Ramirez

Duo-Wei Yang

Xu Zeng

Fan Zhang

Zhixuan Zhang

DM-HCI MS Students

Alana Pendleton

Anna Malecki

Bang Tran

Candice Butts

David Lacy

Jordan Chen

Jordan Cox

Jordan Hill

Manasee Narvilkar

Mariam Moattari

Monica Jeon

Soumya Pachigolla

Nia Lindsey

Peiran Tan

Pragati Singh

Rhea Laroya

Shizhong Hu

Xuetong Wang

Yangxin Xue

Yannu Li

Yunfei Wang